Om tekniska problem uppstår

Fastighetens tekniska förvaltning sköts av Hansson & Hööglund Fastighetsförvaltning AB och med hjälp av styrelsen. De ombesörjer all teknisk förvaltning med hjälp av entreprenörer som är experter på sina områden.

Vänd er i första hand till vår förvaltare om ni får något tekniskt problem. Är det av mer akut slag, som t ex vattenläckor, då kontaktar ni vår förvaltare & på jourtid till Securitas.

Hansson & Hööglund nås på följande sätt:

Telefon: 08-20 10 69  (telefontid: må-fr 10-15, lunchstängt mellan 12.30-13.30)

Mail: hh@hhfastighet.se

Kontaktuppgifter vid akuta ärenden (jourtid)

Securitas jourmontör: 08- 657 77 29 (t ex vid vattenläcka)

Hissreparatören ManKan: 020-022 00 95

Tänk på att under jourtid debiteras föreningen extra höga avgifter. Därför ber vi er att inte göra icke akuta felanmälningar till journumren.

Hansson & Hööglunds postadress: Floragatan 7, 114 31 Stockholm