Föreningens ordningsregler

Vi respekterar våra grannar och har därför följande regler för att alla ska trivas så bra som möjligt i fastigheten.

Störande ljud

 • Efter klockan 22:00 på kvällarna visar vi hänsyn mot varandra genom att inte spela för hög musik eller väsnas på annat sätt.
 • Mellan klockan 20:00 och 07:00 utför vi inget byggarbete i eller utanför lägenheterna.

Om du ska ha en större fest eller har något särskilt som måste byggas om utanför dessa tider är det bra om du i god tid meddelar dina grannar detta.

Husdjur

 • Husdjursägare är ansvariga för sina fyrbenta familjemedlemmar. Försök undvika att de stör grannarna och kontrollera att de inte skadar eller förorenar innergården eller andra allmänna utrymmen.

Trapphus och vindsförråd

 • Inga personliga tillhörigheter eller skräp får förvaras i trapphuset eller utanför förråden på vinden. Sopkärl finns runt hörnet på Samaritgränd och öppnas med din lägenhetsnyckel. Alla personliga tillhörigheter ska låsas in i det egna vindsförrådet.

Tvättstugan

 • Tvättstugan har vi ett gemensamt ansvar för. Den lämnas i samma skick som du själv vill finna den när du ska tvätta. Töm luddfiltren samt torka av maskiner och bänkar när du är färdig.
 • Varje lägenhet har två bokningscylindrar till bokningstavlan som finns till vänster utanför tvättstugan. Du kan därför välja att boka 1,5 eller 3 timmar tvättid åt gången.
 • När du tvättat färdigt måste du flytta bokningscylindrarna till en ny tid eller flytta dem till parkeringen som finns längst ner på bokningstavlan.
 • Om du inte påbörjar din tvätt inom 30 minuter från bokad tid har annan lägenhetsinnehavare rätt att överta tvättiden.
 • Du har möjlighet att bruka torkskåp och torktumlare 30 minuter efter att din egen tvättid är slut.

Innergård och vädringsbalkonger

 • Grillen och de olika borden får användas av alla lägenhetsinnehavare. Torka av borden och grillen när du är färdig, täck även över grillen när den svalnat.
 • Rökning på gården får endast ske vid det stora bordet, där också askkoppen står. På samtliga vädringsbalkonger råder rökförbud.

Cykel- och barnvagnsrum

 • Vi har gemensam förvaring av cyklar och barnvagnar på bottenvåningen. Om du inte använder din cykel kontinuerligt finns möjlighet att förvara den i föreningens gemensamma förråd på vinden.

Försäkringar och brandvarnare

 • Vi rekommenderar att du tecknar en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. En sådan försäkring täcker eventuella skador på egendom som du, enligt föreningens stadgar, är underhållsskyldig för.
 • Varje lägenhetsinnehavarare är skyldig att ha åtminstone en brandvarnare i sin bostad. Kom ihåg att kontrollera att den fungerar med jämna mellanrum.