Hushållssopor, grovsopor och byggavfall

Hushållssopor, tidningar, plast, glas och metall                                                              Lägger du i soptunnorna på Samaritgränd som tömms regelbundet.

Grovsopor
Då föreningen saknar eget grovsoprum brukar vi hyra en container en gång per år för att alla ska  få chansen att slänga lite större saker. Detta annonseras i trapphuset & via mail ca en månad innan.

Som större grovsopor räknas möbler och annat skrymmande som inte får plats i sopkärlen. Dock ej elektriska apparater så som t ex spis, tv eller dator. Inte heller miljöfarligt avfall (t.ex. kylskåp, målarfärg eller glödlampor) får slängas i containern. Behöver ni bli av med dylikt så hänvisar vi er till Stockholms stads återvinningscentraler. Stockholms stad har även en mobil miljöstation som kommer till Södermalm ett par gånger per år. Här hittar ni deras kalender mobil mijlöstation med information om när och var de dyker upp.

Det finns även möjlighet att slänga mindre elektronik & miljöavfall i hörnet Torkel Knutssonsgatan & Bastugatan.

Byggavfall

Om du renoverar i din lägenhet, då måste du självklart själv se till att byggavfallet forslas bort. Det får inte ställas på gården. Se även till att städa bort byggdamm och annat som skräpar ned i trapphus och entré.

Om man inte själv har möjlighet att städa undan byggskräp och grovsopor så finns det flera olika företag som erbjuder privatpersoner hjälp med detta. I regel slänger kunden själv byggavfallet i en storsäck eller byggsäck och meddelar företaget som sköter avfallshanteringen att detta är gjort. För det mesta bärs sedan dessa säckar ut på trottoaren. Tyvärr ser man ofta säckar ligga kvar i veckor ute på trottoarerna men Brf Diligensen 8 kräver att ni ser till att allt byggavfall och skräp är bortforslat inom max ett par, tre dagar. 

Har du inte möjlighet att själv transportera till en återvinningscentral, så kan Ni/du ta kontakt med vår förvaltare Hansson & Hööglund. De kan hämta vissa grovsopor mot en avgift.