Kontakt styrelse

Brf Diligensen 8
Organisationsnummer: 769605-1122

Postadress
Rosenlundsgatan 20
118 53 Stockholm

E-post
styrelsen@brfdiligensen8.se

Föreningen har en brevlåda i entrén, mitt emot hissen.

Styrelse & valberedening 2020

Ordförande: Lennart Nordfors

Sekreterare: Åsa-Mi Dähne

Övriga ledamöter: Eric Gullberg, Louise Miliotis, Camilla Bergström, Lukas Kvissberg

Suppleant: Helene Almqvist, Arya Yazdani

Valberedning: Maries Artamendi, Linna Martén