Ombyggnationer, reparation och underhåll

Vem ansvarar för ombyggnationer av lägenheten samt för reparationer och underhåll?

Enligt Stadgar är du som medlem ansvarig för inre reparationer och underhåll av din egen lägenhet. Detta innebär att det är ditt ansvar att hålla lägenheten i gott skick och reparera fel som uppstår i lägenheten. Föreningen svarar för det yttre underhållet; t ex trapphus, fasader och yttertak.
Vilket underhåll som du respektive föreningen ansvarar för anges i Bostadsrättslagen (7 kap 12§).

Mindre förändringar inne i lägenheten bestämmer du över själv
Det är du som förvaltar den egna lägenheten, därför har du rätt att utforma den efter eget tycke  &  smak. Du kan exempelvis byta köksskåp, sätta in persienner eller lägga nya golv utan särskilt tillstånd.

Större förändringar kräver tillstånd från styrelsen
Om du som bostadsrättshavare vill göra en större förändring i lägenheten måste du ha tillstånd från styrelsen. Detta gäller ändringar som kan påverka fastigheten och leda till skador om de utförs felaktigt. Som större förändring räknas bland annat allt som kräver bygganmälan till Stadsbyggnadskontoret:

 • Rivning och alla typer av ändring av bärande vägg.
 • Rivning av icke bärande vägg.
 • Ändrad planlösning, d v s om du vill förändra ett rum så att det får en annan funktion än den ursprungliga, t ex byta plats på kök eller badrum.
 • Ändrad dragning av vatten, avlopp, värme eller ventilation.

Så här ska du göra inför eventuella förändringar:

Om du vill riva en vägg eller ändra planlösning:

 • Innan arbetet eventuellt påbörjas så lämnar du in en ritning på den önskade nya planlösningen till styrelsen.  Därefter kommer föreningens förvaltare hem till dig och undersöker om denna förändring är möjlig utan att det påverkar fastigheten negativt.
 • Styrelsen fattar beslut efter samråd med förvaltaren om du får tillstånd eller inte att göra förändringen.
 • Om du får ett ja, då skriver du på ett intyg om att du att står för kostnaderna för eventuella reparationer som kan behövas ifall din väggrivning eller ändring av planlösningen trots allt ändå skadar fastigheten.

Om du vill ändra dragning av vatten, avlopp, värme eller ventilation:

 • Du lämnar in en förfrågan till styrelsen där du beskriver ändringen och efter det kommer föreningens förvaltare hem till dig och undersöker om denna förändring är möjlig utan att skador på fastigheten kan uppstå.
 • Om du får ett okej på ändringen, då måste en behörig hantverkare utföra arbetet. Innan arbetet sätts igång så meddelar du styrelsen om vem hantverkaren är samt uppvisar dennes ansvarsförsäkring. På www.bkr.se (kakelsättare), www.sakervatten.se (rörmokare) & https://e-tjanster.elsakerhetsverket.se/foretag/kolla-elforetaget  (elektriker) kan ni kontrollera vilka firmor som har auktorisation.
 • Om styrelsen godkänner den av dig anlitade hantverkaren, då skriver du på ett intyg om att du står för kostnaderna för eventuella reparationer ifall förändringen orsakar skador på fastigheten.
 • Detta gäller även om du ska installera eller ta bort tvättmaskin eller diskmaskin.

Här kan du ladda ner blankett för ansökan om renovering

ANSÖKAN om renovering_ombyggnation

Skriv ut ansökan i 2 exemplar, signera och lägg i styrelsens brevlåda (mitt emot hissen) samt bifoga ritning på vad du önskar göra.

Det går även bra att maila till till styrelsen@brfdiligensen8.se

Om du har några frågor angående det tekniska när det gäller din renovering eller t.ex önskar ritningar är du alltid välkommen att kontakta vår förvaltare Hansson & Hööglund på tel. 08- 20 10 69 eller hh@hhfastighet.se

Generella relger

Generellt gäller att Du/Ni informerar om renoveringen och eventuella störningar såsom avstängning av vatten  och elektricitet,  städar och tar hand om ert byggavfall. Information om byggsäckar för byggavfall hittar Ni på www.byggsäckar.se

Hemförsäkring

Föreningens fastighetsförsäkring täcker skador på byggnaden förorsakade av utströmmande ledningsvatten och brand. Fastighetsförsäkring täcker däremot inte skador på din egendom. Du bör alltså teckna en egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Tillägget täcker skador på den egendom du är underhållsskyldig för enligt föreningens stadgar.