Vad ansvarar de boende respektive föreningen för

Om ansvarsfördelningen mellan föreningen (brf) och bostadsrättshavaren (brh), se tabell i slutet.

Som innehavare av en bostadsrätt i en bostadsrättsförening är du medlem i en ekonomisk förening. Föreningen har till uppgift att upplåta bostäder åt sina medlemmar på obestämd tid.

Ägarförhållande, nyttjanderätt

Som bostadsrättshavare äger du inte din lägenhet, utan det är föreningen som äger hela fastigheten. Du har däremot rätt, att som medlem i föreningen och bostadsrättshavare, fritt nyttja lägenheten på obegränsad tid. Du får t ex göra vissa mindre ändringar i lägenheten. Däremot har du inte rätt att  utan styrelsens godkännande göra några väsentliga ändringar såsom flyttning av väggar, dörrar etc. Se sidan med rubriken ”Ombyggnationer, reparation och underhåll”.

Styrelse, firmatecknare

En bostadsrättsförening är en juridisk person, d v s den kan själv teckna avtal med leverantörer. De som undertecknar avtal är föreningens styrelse, eller av styrelsen utsedda firmatecknare.

De som sitter i föreningens styrelse är valda av föreningens medlemmar på föreningsstämman (se stadgarna). Personerna framgår av årsredovisningen eller i Bolagsverkets föreningsregister (registreringsbeviset). På registreringsbeviset framgår även vem/vilka som är firmatecknare.

Stadgar och ekonomisk plan

Hos Bolagsverket finns också föreningens stadgar och ekonomiska plan registrerade. Stadgarna styr, tillsammans med lagar och förordningar, föreningens verksamhet. I den ekonomiska planen finns uppgifter om föreningens lägenheter, vad som ingår i årsavgiften, andelstal, insatser mm.

Varje förening är skyldig att ha en medlems- och en lägenhetsförteckning. I dessa finns angivet föreningens medlemmar, vilka lägenheter som finns och vilka som är bostadsrättshavare, samt om lägenheterna är pantsatta eller uthyrda i andra hand.

För en bostadsrättsförening är det två lagar som har särskilt stor betydelse. Det är Bostadsrättslagen (BRL) och Lagen om ekonomiska föreningar (FL).

Dessa lagar kompletteras av stadgarna som är föreningens egen ”lag”.

Med medlemskapet i en bostadsrättsförening följer nyttjanderätten till en lägenhet i föreningens fastighet/er.

En bostadsrättsförening har inget vinstsyfte utan drivs till självkostnad. Föreningens kostnader och utgifter delas av föreningsmedlemmarna och betalas som boendekostnad.

En gång om året håller föreningen ordinarie föreningsstämma. Du är då med och beslutar om kostnader och service i din boendemiljö. Då är du även med och väljer styrelse och revisorer bland medlemmarna. Har du intresse av att arbeta i bostadsrättsföreningen kan du bli invald i styrelsen. Styrelsen sköter sedan det löpande arbetet inom föreningen och ansvarar för den tekniska driften samt den ekonomiska förvaltningen. Som medlem kan du under året lämna in förslag och motioner till årsstämman. Motioner skall, för att kunna tas upp vid kommande årsstämma, vara inlämnade senast 30 april eller av styrelsen fastställt datum.

Brf Diligensen 8 är en äkta bostadsrättsförening.

Ansvarsfördelning mellan föreningen (brf) och bostadsrättshavaren (brh)

Byggdel Ansvarig Anmärkningar
Brf Brh
1. Lägenhetsdörr (ytterdörr)
Ytbehandling insida av dörr, karm, foder X
Utvändig ytbehandling av dörr och karm X  
Låscylinder, låskistor och beslag X
Handtag och beslag X
Ringklocka X
Namnskylt X
Tröskel och tätningslister X
2. Golv i lägenhet
Ytbehandling, ytbeläggning X Med ytbeläggning i våtrum avses exempelvis tråd-eller kemsvetsad golv- eller väggmatta, keramiska plattor med bakomliggande tätskikt. Vid vattenskada i våtrum gäller särskilda regler.
Parkett, matta, klinker eller dyl X
3. Väggar i lägenhet
Hela innerväggarna inkl. tapeter, väv, målning, eller annan ytbeläggning X För våtrum gäller särskilda regler
Inre ytskikt av ”yttervägg” X Gäller lägenhetsskiljande vägg och vägg mot det fria.
4. Innertak i lägenhet
Ytbeläggning och ytbehandling X
5. Fönster 
Invändig målning av fönster: karm och båge samt mellan bågar och glas. X
Fönsterkarm och fönsterglas   X
Yttre målning: karm och båge samt fönsterbleck X
Yttre karm, båge, fönsterbleck X  
Fönsterbräda X
Tätningslist X
Persienn X
Tilluftsventiler X
6. VVS-artiklar mm
Tvättställ X
Blandare, kall- och varmvattenarmaturer, dusch, duschslang, bottenventil X
Vattenlås och packningar X
WC-stol; porslin och sits X
WC-stol; anordning för vattentillförseln X  
Badkar, duschkabin / duschvägg X
Tvättmaskin, torktumlare, torkskåp med inredning X
Handdukstork X
Badrumsskåp X
Ventilationsdon X Frånluftsventiler. Brh ansvarar för rengöringen.
Kallvattensledning från stam till lägenheten X
Kall- och varmvattenledningar inne i lägenheten   X
Avloppsledning från golvbrunn / genomföring i vägg till stam X
Avloppsledning med golvbrunn och sil inne i lägenheten X
Rensning av vattenlås och golvbrunn X Brh svarar för anmälan om rensning vid behov.
7. Köksutrustning
Diskmaskin X
Diskbänk X
Kyl- och frysskåp X
Köksskåp X
Spis och mikrovågsugn X
Köksfläkt och spiskåpa X
8. Förråd mm som ingår i upplåtelsen
Förråd som tillhör lägenheten X Samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar, tak, inredning mm.
Avskiljande vägg i förråd X
9. Elartiklar
Elcentral och elledningar i lägenhet X
Elcentral och ledningar fram till denna. X  
 
Belysningsarmaturer, eluttag och strömbrytare X I lägenhet
Byte av säkring X I lägenhet
Övriga ledningar X
10. Övrigt
Inredningssnickerier, innerdörrar, socklar, foder och lister. X
Kökssnickerier X
Garderober och fristående högskåp X
Beslag X