Andrahandsuthyrning

Du har rätt att hyra ut din lägenhet i andra hand under en begränsad tid. Vid andrahandsuthyrning av längre eller kortare slag har vår förening följande regler:

LÅNGTIDSUTHYRNING

Vid uthyrning under längre tid, då följer vi hyresnämndens regler för andrahandsuthyrning av en hyreslägenhet som har en maxlängd på totalt tre år.

Den som vill hyra ut sin lägenhet pga sjukdom, tillfälligt arbete/studier på annan ort, längre utlandsvistelse eller särskilda familjeförhållanden har i regel alltid rätt till det.

Att hyra ut ”svart” i andra hand kan leda till att bostadsrättsägaren/hyresgästen blir av med sin bostad.

Föreningen tillåter i regel inte längre uthyrningstid än ett år i taget men vid speciella förhållanden, till exempel vid en lång utlandstjänstgöring, kan tillstånd ges för hela perioden. 

Bostadsrättsägaren/hyresgästen svarar för att månadsavgiften/hyran betalas och för att andrahandshyresgästen sköter sig och följer föreningens ordningsregler. Bryter personen som hyr i andra hand mot dessa, då har styrelsen rätt att avbryta andrahandsuthyrningen.

Det är en fördel också för er – men inget krav – att ni upprättar ett skriftligt andrahandshyresavtal med hyresgästen, till exempel för att kunna visa vad ni har kommit överens om för hyrestid, uppsägningstid, ansvarskrav och andra villkor. Detta avtal får ni gärna lämna in även till föreningens styrelse.

KORTTIDSUTHYRNINGAR

Föreningens medlemmar har också rätt att hyra ut sin lägenhet i andra hand under kortare perioder. Detta får dock göras max fyra gånger per kalenderår (1 januari-31 december) till en sammantagen tid om max 30 dagar.

Den uthyrande medlemmen ska intyga att hyresgästerna har tagit del av och lovat följa våra ordningsregler och ansvarar personligen för eventuella problem som kan uppstå.

Andrahandshyresgästerna har inte tillgång till tvättstuga, cykelrum och gård. De ska inte heller få portkoden. Se alltså till att de har nyckel så att de kan ta sig ut och in.

Brott mot dessa regler medför – efter beslut av styrelsen – att man helt fråntas möjligheten att korttidsuthyra i andra hand. 

Enligt våra stadgar så ger en icke godkänd andrahandsuthyrning styrelsen möjlighet att utesluta en medlem ur föreningen, vilket innebär att rätten att förfoga över lägenheten dras in.

Ansökan

För att styrelsen eventuellt ska kunna godkänna en andrahandsuthyrning måste ansökan lämnas in senast två veckor innan den planerade uthyrningen (korttidsuthyrning). Vi vill ha uppgifter om hyresperiod, kontaktuppgifter (e-postadress och mobilnummer) samt om vem personen/ personerna är som ni hyr ut till. Händer det något vill vi direkt kunna nå er personligen – det räcker inte med någon annan

Blankett andrahandsuthyrning

Uthyrning andra hand

Skriv ut blanketten  i 3 ex.  fyll i & skriv under & lägg i föreningens brevlåda i entrén eller maila ett ex. till styrelsen@brfdiligensen8.se Styrelsen, medlemmen & den som hyr ska erhålla varsitt ex. av godkännandet. kan laddas ner på hemsidan eller beställs via mail styrelsen@brfdilgensen8.se

Styrelsen har rätt att avslå ansökan.

Vänligen  Styrelsen Brf Diligensen 8